شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد در سال ۱۳۶۷ با نام شرکت تولیدی کارکنان مجتمع فولاد مبارکه تأسیس گردید و هدف بنیادین و فلسفه وجودی شرکت در ابتدا ، پشتیبانی فولاد مبارکه اصفهان در زمان ساخت بود ولی خوشبختانه این ایده چنان شکوفا شد که پس از راه اندازی مجتمع فولاد مبارکه ........