پنیک ماراتن افزایش قیمت دلار و... یک رکورد زنی جدید از نرخ سکه طلا در هفته ای که گذشت، دلار نرخ ٢٧ هزار تومانی خود را بر بازار ایران تحمیل کرد و بانک مرکزی را نیز دنبال خود کشاند. سکه امامی نیز این هفته با گذر از مرز ١٣ میلیون تومان، اوضاع غیر قابل باوری را رقم زد؛ در بازار سکه همان طور که...