بورس تهران در معاملات آخرین روز کاری هفته شرایط خاصی داشت. در این روز بازار کار خود را با همان فرمان روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با فشار عرضه و افت بیش از ٢٠ هزار واحدی شاخص آغاز کرد اما با گذر از یک ساعت ابتدایی به مرور صفوف فروش در بسیاری از نمادها بصورت خودجوش و عموما توسط سهامداران حقیقی برچیده شد. بازار چهارشنبه ۵ نکته مهم داشت. نکته اول اینکه بازار روز سه‌شنبه با ٢٠ همت (هزار میلیارد تومان) صف فروش به کار خود خاتمه داد اما ...