معامله‌گران بورس تهران بازار روز دوشنبه را با نشستن در صفوف فروش آغاز نمودند. بطوریکه بیش از ۴٧٠ نماد در پیش گشایش دارای صفوف عرضه بودند و در نتیجه این رویداد با آغاز ساعت معاملات نمادهای متعادل نیز تا قیمت‌های درصد منفی عقب نشستند و شاخص کل با افت بیش از ۴٠ هزار واحدی تا ابتدای کانال یک میلیون و ۶٠٧ هزار واحدی (برابر با کف قبلی خود) سقوط کرد. اجرایی نشدن وعده‌هایی روز شنبه و فشار عرضه روز یکشنبه مهمترین دلیلی است که سبب بی اعتمادی بیشتر سرمایه‌گذاران و تقویت موج عرضه در بازار شده است. اما ....