و یکه تازی طلا در میدان بازارهای مالی آمریکا دلار در بازار داخلی هفته اول شهریور را با افزایش محسوسی آغاز کرد. با این که خبرهای متفاوتی از ارقام بازگشت دلارهای صادراتی به کشور منتشر شد، اما از روز یکشنبه دلار در بازار تهران دوباره مرز ٢٣ هزار تومان را پشت سر گذاشت. در جریان معاملات بازارهای جهانی طلا نیز در هفته گذشته با وجود...