این شرکت در مهرماه سال ١٣٦٢ تحت نام شرکت لامپ البرز (سهامی خاص) به ثبت رسیده و در تاریخ ١٢ خرداد ١٣٧۵ طبق تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن تغییر نام یافت. این شرکت همچنین .......