طی بازار روز چهارشنبه با انتشار خبر تشکیل صندوق دارا دوم با حضور شرکت‌های پالایشگاهی در این صندوق، شاهد افزایش دوباره تقاضا در بازار به ویژه در نمادهای گروه فرآورده‌های نفتی بودیم چنانکه در مرحله پیش گشایش صف‌های فروش برچیده شد و .......