حضور پررنگ و عمیق بازار سرمایه در تامین مالی در اقتصاد به بهبود کسب و کار و افزایش سرمایه گذاری‌ها کمک می‌کند، اما ورود به بازار سرمایه باید با مشاوره و مطالعه انجام شود...