طی ماه‌های اخیر با اعلام افزایش نرخ تسعیر ارز از سوی بانک مرکزی و افزایش نرخ تسعیر یورو از ٨۵ هزار ریال در سال ٩٧ به ١٠٢ هزار ریال و همچنین دلار از ٧۵ هزار ریال به ٨۵ هزار ریال برای تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی پولی بانک‌ها در سال ٩٨، انتشار شایعات در بازار .........