بورس تهران در معاملات سومین روز کاری هفته با فشار سنگین عرضه روبرو شد و در این راستا شاخص کل با ثبت افت ۶۵ هزار واحدی اَبَرکانال ٢ میلیونی واحدی را از دست داد. از ابتدای سال ١٣٩٩ این نخستین باری است که چنین فشار سنگین فروشی به بازار تحمیل می‌شود و سبب نگرانی و وحشت بسیاری از فعالان تازه وارد شده است. تغییر رویه نابه‌هنگام دولت در عرضه سهام گروه پالایشی مهمترین دلیلی است که سبب معکوس شدن روند بازار و تغییر موضوع معامله‌گران شده است. البته در اینکه بازار رشد بی منطقی را ثبت کرده بود و نیاز به اصلاح داشت، بحثی نیست اما نگرانی اصلی از بابت پَر کشیدن ...