طی بازار امروز بار دیگر شاهد افزایش تقاضا در کلیت بازار و آغاز معاملات در بازه‌های مثبت بودیم چنانکه با بازگشت تقاضا به نمادهای بزرگ گروه فرآورده‌های نفتی و پالایشی همچون شبندر و شپنا و بازگشت آن‌ها به بازه‌های مثبت، شاخص کل نیز ........