بورس تهران در معاملات سومین روز کاری هفته با یک هستهِ خستهِ در بستهِ سرشکسته کار خود را آغاز کرد و همین رویداد در کنار عرضه‌های جدی یک ساعت پایانی بازار یکشنبه موجب شد تا بازار زیر فشار فروش قرار گرفته و در نتیجه از دست رفتن سوپر کانال دو میلیون واحدی را شاهد باشیم. قصد منفی‌باقی و داستان‌سرایی نداریم اما انصافا جالب است درست در دوره‌هایی که میل به اصلاح در بازار احساس می‌شود، سامانه معاملات با اختلال مواجه می‌شود و این رویداد تضاد جدی با مهمترین مشخصه بازار سرمایه یعنی نقدشوندگی دارد. خیلی به این بحث ورود نمی‌کنیم چراکه ...