طی بازار امروز ناشی از افزایش عرضه‌ها در ساعات پایانی معاملات روز قبل، در ابتدا شاهد افزایش عرضه در اکثر نمادهای بزرگ و شاخص ساز بازار بودیم چنانکه با گشایش معاملات شاخص کل روندی نزولی را در پیش گرفت. همچنین با روند نزولی شاخص سایر نمادهای کوچک بازار نیز.......