شرکت ماشین سازی اراک که به تازگی حرکت خود را از محدوده کف کانال شروع کرده و اندیکاتورها گارد صعودی خوبی به خود گرفتند، در حال نزدیک شدن به محدوده سقف کانال و محدوده مقاومتی فیبوناچی خود یعنی محدوده ٢٢۵٠٠ ریال می باشد...