گروه صنعتی ایران خودرو یکی از محبوب ترین و پر معامله ترین سهام در بازار سرمایه است که سرآغاز تحولات در این شرکت به تغییر مدیرعامل در ابتدای شهریور ماه بر می گردد که طی آن فرشاد مقیمی سکان مدیریت این شرکت را به دست گرفت و عملکرد شرکت موجب شد از شهریور ماه ٩٨ با نشستن مقیمی پشت فرمان خودرو، تاکنون ارزش سهام شرکت حدود ٢٣ برابر شود.