بورس تهران روز گذشته شرایط سخت و پیچیده‌ای داشت. در این روز مطابق با انتظار اکثر صنایع با افزایش تقاضا و رشد قیمت آغاز به کار کردند و در این مسیر شاخص کل با رشد حدود ۴٠ هزار واحدی تا قله یک میلیون و ٩٧٣ هزار واحدی پیشروی کرد اما با گذر از یک ساعت ابتدایی به یکباره عرضه‌ها شدت گرفت تا جایی که بسیاری از نمادهای بزرگ و مطرح از دامنه مثبت به قیمت‌های درصد منفی و بعضا صف فروش رسیدند ! در نتیجه این رویداد، بخش بااهمیتی از رشد دماسنج اصلی بازار از دست رفت تا معامله‌گران برای امروز ...