طی بازار امروز همان‌طور که انتظار می‌رفت در ابتدا شاهد افزایش تقاضا در اکثر نمادها و گروه‌ها بودیم چنانکه در همان ابتدای کار معاملات در بازه‌های مثبت آغاز شد و شاخص کل نیز روندی صعودی را طی نمود. با این حال با رشد شاخص و رسیدن آن به یک میلیون و نهصد و هفتاد هزار واحد و نزدیک شدن به ........