شرکت فلات ایران پس از رسیدن به محدوده سقف کانال و مقاومت فیبوناچی خود در محدوده ٢۵٠٠٠ ریال وارد فاز اصلاح در کوتاه مدت شده است...