شرکت سیمان فارس و خوزستان با بیش از شش دهه فعالیت، به عنوان شرکت مادر تخصصی، بزرگ‌ترین گروه تولیدکننده سیمان در کشور و منطقه بوده که با دارا بودن ٣٣ شرکت فرعی زیرمجموعه در صنعت سیمان و صنایع وابسته به سیمان در حال فعالیت می‌باشند. این شرکت در .........