عملکرد بازار مس و طلا در ماه های اخیر بسیار خوب بوده و این درحالیستکه معمولا قیمت این دو فلز در جهت عکس حرکت می کند. با توجه به بحران کرونا، بسیاری از الگوهای جاافتاده در بازارهای مختلف تغییر کرده و حالا سوال مهم این است که وضعیت بازار کدامیک از دو فلز یاد شده ..