طی بازار امروز ناشی از انتشار اخبار در خصوص اقدامات بانک مرکزی و نشست‌ها با مقامات بانک مرکزی کشور عراق که باعث فشار عرضه دلار در بازار ارز و درنتیجه روند نزولی آن شد، شاهد افزایش عرضه‌ها در بازار و روند نزولی در بیشتر نمادها به ویژه .........