بورس تهران معاملات دومین روز کاری هفته را با فشار نسبی عرضه و عقب‌نشینی شاخص آغاز کرد اما با گذر از دقایق ابتدایی به مرور صفوف فروش در نمادهای مورد توجه برچیده شد و از طرف دیگر شاهد تشکیل صف خرید در نمادهایی که اصلاح خوبی را تجربه کرده بودند، بودیم. برآیند این اتفاقات موجب شد تا در نهایت شاخص کل افت دقایق ابتدایی را با رشد ۵۵ هزار واحدی تعویض کرده و تا ارتفاع یک میلیون و ٨۶۵ هزار واحدی پیشروی داشته باشد. افزایش ...