شرکت حمل و نقل توکا مدتی بوده که در مدار استراحت قرار داشته و تا محدوده حمایتی ٢١١۶٨ ریال و ٢٣٣۵٧ ریال که هم محدوده کف کانال سهم و هم محدوده حمایتی فیبوناچی سهم می باشد، اصلاح شد و به تازگی در حال عبور از روند نزولی کوتاه مدت خود می باشد.