طی ماه‌های اخیر با افزایش نرخ دلار در بازار ارز، نرخ فروش صادراتی محصولات شرکت نسبت به فروش داخلی رشد بیشتری داشته است که این موضوع خود باعث افزایش حاشیه سود ناخالص از یک‌سو و همچنین........