طی بازار امروز با شروع معاملات در نمادهای بزرگ گروه فلزات اساسی، نمادهای گروه خودرو و ساخت قطعات و همچنین نمادهای گروه بانکی و چندین نماد شاخص ساز بازار در بازه‌های مثبت، شاهد شروع روند صعودی شاخص کل و همچنین شاخص قیمت هم وزن بودیم در حالی که ........