شرکت معدنی املاح ایران در سال ١٣۶٣ با سرمایه ١٠ میلیون ریال تاسیس شد. موضوع فعالیت شرکت اکتشاف و استخراج و فرآوری املاح معدنی بالاخص سولفات سدیم است. تحلیلی از واحد تحلیل و مشاوره شرکت کارگزاری فارابی