شرکت سرمایه گذاری رنا به تازگی از سقف کانال خود و مقاومت مهم ١۵٣٢۶ ریالی عبور کرده و اندیکاتورهای سهم گارد صعودی قوی به خود گرفته اند...