بورس تهران معاملات نخستین روز کاری هفته را تحت تاثیر فشار فروش دقایق پایانی بازار چهارشنبه و همچنین اظهارنظر برخی از فعالان و کارشناسان اقتصادی، با فشار عرضه و افت بیش از ٣٠ هزار واحدی شاخص آغاز کرد و در همین راستا بسیاری از نمادها با افت ۵ درصدی و صفوف فروش روبرو شدند اما با گذر از یک ساعت ابتدایی، رفته رفته از فشار عرضه‌ها کاسته و بر میزان تقاضا افزوده شد. به نظر ۴ عامل در بهبود بازار موثر بوده است. تحرکات مثبت در شپنا و مجاز – محفوظ شدن چند باره این نماد، فشار عرضه به روی پالایشی‌ها را کاهش داد. در گروه بانکی رسیدن ...