مرور پیشنهادهای کم ریسک و پرریسک هفته قبل : پتروشیمی زاگرس در مرز قیمتی ١٨٩٢٠ تومان معرفی شد و سهم با حدود ٨ درصد رشد ، هفته را به انتها رساند... بانک پاسارگاد ١۵٣٠ تومانی با نوسانات منفی همراه شد ، اما با خبرهای خوبی که در مجمع پیش رو اعلام می شود تارگت های اعلام شده را در میان مدت تجربه خواهد کرد... کی بی سی با افت و نوسانات منفی همراه شده و به کف حمایتی قوی خود رسیده... تجارت الکترونیک پارسیان ١٨٧٠ تومانی با حدود ۶ درصد رشد در حال طی مسیر برای ثبت تارگت های پیش بینی شده است... کمک فنر ایندامین سایپا پس از بازگشایی در نرخ ٣٧٣٩ تومان با صف خرید پرحجمی همراه شده... بیمه سینا ١۵٧٨ تومانی هم با ثبت نزدیک به ١۴ درصد بازدهی با صف خرید قابل توجهی آخر هفته را به پایان رساند... نماد تایدواتر با افت قیمتی همراه شده اما در پروسه میان مدت معرفی شده ، مسیر صعودی خود را طی خواهد کرد... زرین معدن آسیا که با صف خرید به مجمع رفت ، با توجه به خبرهای خوب اعلام شده در مجمع ، بازگشایی خوبی در انتظار آن خواهد بود... لیزینگ رازی با روند نوسانی همراه شده و علیرغم روند صعودی در پایان هفته منفی شد...