طی بازار روز چهارشنبه در ابتدا و طی مرحله پیش گشایش شاهد افزایش فشار تقاضا در اکثر نمادهای بزرگ بودیم چنانکه معاملات در این نمادهای بزرگی همچون نمادهای گروه فرآورده‌های نفتی و پالایشی و نمادهای بزرگ گروه فلزات اساسی در بازه‌های مثبت و صف‌های خرید آغاز شد که .......