قیمت فلزات پایه در یک ماه اخیر رشد کرده و به ویژه قیمت مس با سرعت در مسیر افزایش حرکت کرده است. روز گذشته قیمت هر تن فلز سرخ با حدود ۵۰ دلار افزایش به ۶۱۸۰ دلار رسید و کاهش دوره بحران کرونا جبران شد. اما فعالان بازار فلزات پایه ..