سرمایه گذاری سپه به تازگی از سقف کانال و مقاومت فیبوناچی خود از محدوده ١٨٣۵٣ ریالی عبور کرده است. شرایط اندیکاتوری سهم گارد خوبی گرفته و به نظر رالی صعودی قوی آن شروع شده است.