طی ماه های اخیر سهام این شرکت با افزایش تقاضا و روند صعودی قیمت همراه بوده است که دلیل این موضوع را می‌توان اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت در خصوص شرکت داروسازی دانا و برخی اخبار و شایعات دانست. بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت طی آخرین کنفرانس اطلاع رسانی، از مجموع فروش شرکت داروسازی دانا ........