بانک صادرات ایران به تازگی توانسته از محدوده سقف کانال و مقاومت فیبوناچی خود عبور کند که تبدیل به حمایت بسیار مستحکمی برای سهم شده است. مقاومت ٣١۶٠ ریالی سهم شکسته شده ...