شرکت‌های موجود در صنعت شوینده‌ها در بورس در گروه شرکت‌های شیمیایی دسته‌بندی می‌شوند. از جمله شرکت‌های این صنعت، شرکت پاکسان، گلتاش، صنایع بهداشتی ساینا می‌باشند که خود جزء .......