طی بازار امروز همان‌طور که انتظار می‌رفت در ابتدای شاهد شروع معاملات در بازه‌های منفی و حتی صف‌های فروش و روند نزولی قیمت‌ها بودیم که روندی نزولی شاخص و کاهش تا ١۶٢٠٢١٧.١٢ واحد را به دنبال داشت. اما با اصلاح قیمتی روزهای اخیر و امروز و در نتیجه جذاب شدن قیمت‌ها و همچنین ......