شرکت فنرسازی زر یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپاست که سهام این شرکت در بورس از ابتدای سال بازدهی ٨٢ درصدی را عاید سهامداران کرده است.