طی بازار روز چهارشنبه همان‌طور که انتظار می‌رفت در اکثر نمادها و گروه‌های بازار شاهد افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها بودیم چنانکه در همان ابتدا شاخص کل کار خود را با روندی صعودی و مثبت آغاز نمود. با تشکیل صف‌های خرید و عدم عرضه از سوی سهامداران ......