طی ماه‌های اخیر با انتشار اخبار در خصوص تکمیل و راه اندازی فاز دوم فولادسازی این شرکت با ظرفیت یک میلیون و دویست هزار تن و افزایش ظرفیت شرکت به مجموع دو میلیون و چهار صد هزار تن در سال، شاهد افزایش تقاضا در نماد «کاوه» و .......