بورس تهران معاملات سومین روز کاری هفته را تحت تاثیر واکنش به قله ١.۵ میلیون واحدی (در بازار یکشنبه)، با فشار عرضه آغاز کرد و در نتیجه شاهد عقبگرد بیش از ٣٠ هزار واحدی شاخص در یک ساعت ابتدایی بازار بودیم. درخصوص افت روز گذشته دلایل مختلفی وجود دارد. عامل نخست را می‌توان قرار گرفتن شاخص به روی مقاومت یک و میلیون ۵٠٠ هزار واحدی در نظر گرفت. دلیل دوم، افزایش نزدیک به ١٠٠ درصدی ارزش معاملات در بازار یکشنبه بود. در واقع هر زمانی که حجم و ارزش معاملات به شکل بااهمیتی افزایش می‌یابد، نیاز به استراحت و اصلاح قیمت‌ها بروز می‌کند. عامل سوم را باید در ...