در بازار امروز با شروع معاملات نمادهای بزرگ و تأثیرگذار بر شاخص در بازه‌های مثبت و صف‌های خرید همچون نمادهای گروه فرآورده‌های نفتی و پالایشی و همچنین نمادهای بزرگ گروه فلزات اساسی، شاخص کل نیز با روندی صعودی و مثبت کار خود را آغاز نمود. ولی در همان ابتدا .......