در خصوص عملکرد شرکت لازم به ذکر است بر اساس اطلاعات ارائه شده در گزارش فعالیت ماهانه، تولیدات شرکت طی دوره یک ماهه خرداد ١٠٢٨٨٩ تن انواع سیمان تیپ ٢ و ۵ بوده که در مقایسه با اردیبهشت ماه، کاهش ٢٠ درصدی در تولید را نشان می‌دهد. با این حال مقدار فروش این ماه ........