بر اساس گزارش فعالیت ماهانه خرداد، تولیدات شرکت طی دوره ٣ ماهه نخست سال جاری ١۴٨۵١ تن انواع محصولات شامل روی پودری و آهک هیدراته و همچنین ٢٩١٩٢ تن انواع محصولات حق‌العمل کاری شامل حق‌العمل کاری روی پودری و هوی مدیا بوده است که در مجموع نسبت به دوره مشابه سال قبل .......