با اختلالات ایجاد شده در هسته معاملات امروز بازار ساعت ١٠ کار خود را آغاز نمود. با این حال در نمادهای بزرگ و تأثیرگذار بر شاخص همچنان شاهد افزایش تقاضا و شروع معاملات در سقف قیمتی و صف‌های خرید بودیم. ولی در نمادهای کوچک .......