همانطور که در نمودار مشاهده می گردد شاخص گروه امروز درحال عبور از محدوده مقاومتی فیبوناچی ١٢۵٠٠ واحدی بوده و فردا به مقاومت روندی خود برخورد خواهد کرد که با عبور از محدوده ١٢٨۵٠ واحد انتظار حرکت قوی تر و با شیب بیشتری از شاخص می رود...