وضعیت بازار مس معیاری از افق اقتصاد جهان است و در سه ماه اخیر قیمت این فلز مهم پایه رشدی امیدوارکننده داشته است. اما درباره آینده چه می توان گفت؟ اطلاع از آنچه در آینده در بازار مس رخ می دهد برای همه سرمایه گذاران بسیار ضروری است زیرا ..