در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته یک رشد جدی دیگر را به نمایش گذاشت. در بازار سه‌شنبه شاخص کل با جهش نزدیک به ۵٠ هزار واحدی، تا ارتفاع یک میلیون و ٣٩١ هزار واحدی پیشروی کرد و در آستانه ورود به کانال یک میلیون و ۴٠٠ هزار واحدی قرار گرفت. البته در یک ساعت پایانی بازار صنایع متوسط و کوچک به شدت زیر فشار عرضه قرار گرفتند و به نظر برای امروز این فشار به گروه‌های کالایی نیز منتقل شود. قدیمی‌های بازار قطعا به یاد دارند که شاخص کل در دی ماه سال ١٣٩۴ تا سطوح ۶٠ هزار واحدی تنزل کرده بود. حال می‌بینیم که ...