قیمت محصولات پتروشیمی با افزایش مواجه شد که عدم عرضه برخی محصولات و همچنین رشد قیمت های جهانی تاثیر مستقیمی بر آن داشت. از نکات قابل توجه در این هفته در بازار داخل کاهش آمار معاملات بورس کالا بود که به دلیل...