در هر صورت سهامداران کم ریسک می توانند تا زمان شکست کانال منتظر مانده یا سیو سود کنند و ریسک پذیران حجم و قیمت سهم را زیر نظر داشته باشند...