شرکت سرمایه گذاری غدیر پس از آن که هدف قیمتی ١٠٨٠٠ ریالی خود را به ثبت رساند وارد فاز اصلاحی شده و پس از رسیدن به محدوده ۵٠ درصد فیبوناچی با افزایش تقاضا مواجه شد...